EEG 2014 vedtaget – er trådt i kraft den 1. august 2014

28.07.2014

Den store koalition mellem konservative og socialdemokrater har med deres 80%-majoritet vedtaget en ny lov om vedvarende energi, kort benævnt EEG 2014. Loven træder som planlagt allerede den 1. august 2014 i kraft, efter Bundesrat (anden kammer med delstats-repræsentanter) ikke havde nogen indvendinger til deres sidste møde før sommerferien den 11. juli 2014.

 

Loven har ændret navn i forhold til den sidste version fra 2012: Nu er der kun tale om "udbygning" af vedvarende energi ("Ausbau"), mens overskriften i 2012 var "Lov om prioriteret fremme af vedvarende energi" ("Vorrang"). Desværre passer indholdet af loven til det – der findes mange forværringer og opstramninger. De vigtigste punkter for onshore-vindmøllernes vedkommende beskrives efterfølgende i grove træk.

 

Vederlag

Vederlag for el fra on-shore-møller, der tilsluttes nettet mellem 01.08. og 31.12.2015 andrager jf. EEG 2014 8,9 €ct/kWh for onshore-møller. Dette er "all-in" - der betales ingen yderligere boni; alt hvad der hedder grøn-el-privileg, SDL, repoweringbonus, fjernstyringsbonus eller markedspræmie/management-bonus bortfalder.

 

Beløbet er delt op i et basisbeløb på 4,95 €ct/kWh, som er garanteret i opstartsår og de efterfølgende 20 kalenderår, og yderlige 3,95 €ct/kWh oveni, som er garanteret i de første 60 måneder.. 60-måneders-perioden med tillægsbetaling forlænges stort set efter samme beregningsmetode med referencemøllerne som hidtil, dog med lidt lavere tilpasning. Tærskel for betaling af det høje vederlag i hele yderligere 15 kalenderår ligger fremover ikke på 82,5% af referenceproduktionen som jf. EEG 2012, men allerede på 80%, se EEG 2014 § 49.

 

Overstiger møllens faktiske produktion 80% af referenceværdien i løbet af de første 60 måneder, forkortes 15-kalenderårs-perioden med det høje start-vederlag hvad der angår forskel mellem 80% og 100% med én måned for hver 0,48% overskridelsen, og mellem 100% og 130% med én måned pr. 0,36% over 100%.

 

Pligt til egen markedsføring

Alle møller, der bliver tilsluttet til nettet fra og med 01.08.2014 er fremover forpligtet til at sælge deres el på eget ansvar (EEG 2014 § 19) - som det allerede sker nu for ca. 80% af den samlede el fra tyske vindmøller på frivillig basis. Skulle det ikke være muligt (fx. fordi kontraktspart går konkurs e.l.) bliver møllejeren straffet med en nedsat tarif på 80% af det normale vederlag (EEG 2014 § 38 stk. 2), som betales af netselskabet. Der findes altså ikke længere en fuld fall-back til garanterede indtægter som hidtil, kun på 80%.

<< First < Forrige 1 2 3 Næste > Last >>