Håndværksmæssige fejl i EEG 2014

08.12.2014

Når nye love piskes igennem, som det er sket med EEG 2014, er det ingen overraskelse, at det hele ikke er så gennemtænkt, som det burde være. Nu er der dukket en konkret paragraf op, som kan medføre alvorlige problemer for alle mølleejere, der leverer deres el via en transformerstation (på tysk "Umspannwerk" eller forkortet UW) til nettet.

 

Paragraffen er EEG 2014 § 25 stk. 2 nr. 3, der siger, at betalingen nedsættes til markedspris (altså ca. 3 ct/kWh), hvis ikke hele el-mængden, som måles med en fælles måler, enten

        (a) markedsføres direkte eller

        (b) betales udelukkende iht. til den gamle EEG.

 

Hvilket formål klausulen skulle have, ved man ikke rigtigt - formuleringen er kommet ind i loven i sidste sekund. I lovforslag til den den første lov om ændringen af EEG 2014, som blev sendt på gaden den 14.11.2014, blev klausulen kaldt en "håndværksmæssig fejl" i loven, igen uden nærmere begrundelse. Ændringsforslag går ud på, at klausulen skulle slettes.

 

Nu viser det sig, at denne tilpasning af loven er taget på foranledning af de konservative (CSU) ud af de parlamentariske drøftelser pga. af interne stridigheder i regeringen i anden sammenhæng. Stor politik forhindrer, at der rettes op på denne fejl i loven.

 

Konsekvensen kan blive til en katastrofe for alle møller, der er tilsluttet til private transformerstationer (UW), idet EEG 2014 § 25 gælder for samtlige møller, ikke kun nye møller, som er tilsluttet efter 01.08.2014.

 

Jf. den entydige ordlyd af klausulen kan man nemlig ikke levere el via en fælles måler, hvor en del markedsføres direkte, og en anden del (uanset hvor stor) får den regulære EEG-betaling, uden at miste krav på den fulde betaling. Bemærk, at "fælles måler" i lovens forstand er netselskabets måler på 110kV-siden (den såkaldte "Einspeisepunkt" med "Zählpunktbezeichnung"), ikke de muligvis eksisterende undermålere på 20kV, uanset om de er kalibreret eller ej.

 

Dvs. hvis kun en enkelt mølle i hele UW får

        - enten den gamle EEG-betaling

        - eller får 80% jf. EEG 2014 § 38, fordi der er opstået et problem med den direkte markedsføring

 straffes samtlige møller, der bruger UW'et, med betaling af markedsværdien (ca. 3 ct/kWh).

 

Løsningen kan være enten en yderlig måler fra netselskabet (en dyr løsning) eller en aftale om en såkaldt "virtuel Einspeisepunkt". Om sidstnævnte overhovedet er muligt, og om man kan forlange, at netselskabet tager sig af det, og hvad det ville koste, det står fuldstændig åbent.

 

Indtil nu har vi endnu ikke hørt om, at netselskaber har forlangt betalinger tilbage med begrundelsen, at mølleejere ikke har overholdt EEG 2014 § 25 stk 2 nr.3. Men desværre er lovens ordlyd ganske entydigt, og vi anbefaler derfor som første skridt, at alle mølleejere, der bruger transformerstationer bør undersøge, om der leveres både el til direkte markedsføring og el efter EEG-satsen fra de andre tilsluttende møller. Hvis det er tilfældet, bør undersøges, om og hvilke muligheder der findes for at lave om på det.