EEG 2016 - Opdatering

11.12.2015

I vores nyhedsbrev af den 12.11.2015 forsøgte vi at spå om indholdet af EEG 2016. I dag kan vi med større sikkerhed sige noget konkret, idet ministeriet i en 12 sider lang betænkning har redegjort for hjørnestenene i den kommende lov. Naturligvis skal der stadig tages forbehold for ændringer, men den overordnede linje ser fastlagt ud.

 

I. Overgangsordning

Som beskrevet tidligere vil der være en overgangsordning, som betyder at projekter som godkendes indtil ultimo 2016 ikke er tvunget til at deltage i udbud, såfremt de tages i drift indtil ultimo 2018.

 

II. Små aktører

De iht. EU-reglerne mulige undtagelser for små aktører med op til 6 MW (de minimis) vil alligevel ikke blevet medtaget i EEG 2016, fordi disse angiveligt skulle forringe den ønskede konkurrence. Altså er det kun vindmøller med en maksimal nominel ydelse på 1 MW og prototyper, der forskånes for licitation.

 

III. Licitation

De første licitationer for onshore vindmøller finder sted den 1. maj 2017. I år 2017 følger yderligere to licitationsrunder, i 2018 samlet set 4, mens der i 2019 kun er planlagt 3 licitationer.

 

IV. Mængden af tilbygningen

Den såkaldte "Ausbaukorridor" skal hverken under- eller overskrides. Mængden af udbygninger beregnes efter det faktiske strømforbrug i Tyskland og det politiske mål på 45 % for vedvarende energi inden 2025. Sandsynligvis betyder dette 2.900 MW (brutto) for onshore projekter p.a., men i hvert fald ikke mindre end 2.000 MW.

 

V. Licitationsdesign

- Det er "Bundesnetzagentur", der kommer til at styre hele licitationsforløbet.

- De laveste bud får hammerslag, indtil den udbudte ydelse er nået. Prisen retter sig efter eget udbud (”pay as bid”)

- bud må ikke være højere end betalingen jf. EEG 2014

- hammerslag er projektrelateret – det er ikke muligt at overføre dette til et andet vindprojekt

- Markedspræmien er udliciteret, men der bydes på vederlaget/afregningsprisen (som i lovsproget kaldes "anzulegender Wert"), altså den fremtidige faktiske markedspris plus den supplerende markedspræmie.

- Forudsætningen for at kunne deltage er en godkendelse iht. BImSchG. Projektet skal inden for to år efter hammerslag være tilsluttet til nettet; hammerslag bortfalder i sin helhed efter 30 måneder. I tilfælde af at der føres en eller flere retssager mod projektet, kan fristen en enkelt gang forlænges.

- For hvert bud skal der stilles sikkerhed, som ved onshore vindkraft andrager 30 € pr. kW (dvs. 90.000 € for en vindmølle med 3 MW).

- Der bydes på et såkaldt 100%-driftssted. Størrelsen på den faktiske vederlag omregnes med en korrektionsfaktor, som skal udligne forskellen på vindkvalitet på forskellige driftssteder.

<< First < Forrige 1 2 Næste > Last >>