Vindkraftanläggningar skall registreras online!

08.08.2014

Som bekant införer EEG 2014 genom sitt 6 § ett anläggningsregister i vilket alla nya och existerande vindkraftanläggningar skall registreras.

 

Förordningen om anläggningsregistret har offentliggjorts och kan laddas ned här, samt en vägledning om hur anmälningsblanketten skall fyllas i. Observera att anmälningen via nätagenturen kan endast ske elektroniskt och endast med ovannämnd blankett.