Kabelvägen skall säkras i fastigehtsregistret

23.07.2014

Även om en tidigare markägare har tolererat en strömkabel till grannfastigheten i flera årtionden, kan grannen inte lita på det, när fastigheten är såld och den nya ägaren önskar att ta bort strömkabeln.

 

Detta har den tyska högsta domstolen avgjort och därmed bekräftat, hur viktigt det är att inteckna servituter för vindkraftverkens Det har den tyske højesteret afgjort og dermed igen bekræftet, hvor vigtigt det er, at tinglyse servitutter for vindmøllernes kabelväg. Läs närmare här på tyska!