"Hyresbromsen" och "beställarprincipen" antagna

05.03.2015

Tyska Förbundsdagen har idag med regeringskoalitionens röster beslutat den s.k. hyresbromsen och den s.k. beställarprincipen. Lagen kommer antagligen att behandlas i Förbundsrådet (andra parlamentskammaren) den 27 mars 2015, det är dock osannolikt att Förbundsrådet kommer att resa invändningar. Lagen kommer således troligen att träda ikraft redan i april 2015. I många förbundsländer planeras redan förordningar genom vilka de geografiska tillämpningsområden för hyresbromsen kommer att fastslås. Beställarprincipen kommer däremot att gälla i hela Tyskland.